2009.gada 6.jūnija Baltinavas novada domes vēlēšanas
Mēs - novada nākotnei.
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sarmīte Tabore
2
Vija Ločmele
3
Arnis Cīrulis
4
Voldemārs Kaņepe
5
Silvija Gabranova
6
Uldis Logins
7
Māra Pilāne
8
Sarmīte Bukša
9
Anita Mežale
10
Elizabeta Zelča
11
Inese Medne
12
Veneranda Ruskule
13
Sandra Ločmele