2009.gada 6.jūnija Rugāju novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrejs Stepāns
2
Andis Petuks
3
Edvīns Kulovs
4
Arvīds Zalcmanis
5
Aija Grāmatiņa
6
Rolands Areļkevičs
7
Austra Zelča
8
Jānis Kaļva
9
Aiva Vērdiņa
10
Juris Kikusts
11
Inita Koļcova
12
Elīna Grigāne