2009.gada 6.jūnija Rugāju novada domes vēlēšanas
"Vienoti novadam"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Rita Krēmere
2
Stanislavs Karelis
3
Agita Kukurāne
4
Olita Loseva
5
Valdis Ančs
6
Gunta Grigāne
7
Sandra Kapteine
8
Juris Bleiders
9
Baiba Apšeniece
10
Ārija Freimane
11
Oskars Leons
12
Sandris Romāns
13
Inese Feldmane
14
Iveta Arelkeviča
15
Andris Leons
16
Valdis Smoļaks