2009.gada 6.jūnija Rugāju novada domes vēlēšanas
"Atbalss"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Maruta Paidere
2
Maija Blauma
3
Sarmīte Pērkone
4
Ivars Vītols
5
Arnolds Zizlāns
6
Andrejs Stablenieks
7
Aija Pluša
8
Juris Ločmelis
9
Velta Vilciņa
10
Ainars Brezinskis
11
Jānis Lesnieks
12
Astrīda Piļka
13
Irēna Lesniece
14
Ilze Akmene
15
Iluta Učelniece
16
Judīte Pasikova