2009.gada 6.jūnija Rugāju novada domes vēlēšanas
Vienoti neatkarīgam novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Einārs Kveska
2
Aivis Boževnieks
3
Jānis Belindževs
4
Inese Ozola
5
Raimonds Supe
6
Artis Briedis
7
Kristīne Tūmiņa
8
Uģis Boževnieks
9
Raivis Zutis
10
Inita Briede
11
Ainārs Dokāns
12
Vita Belindževa
13
Ivars Boževnieks
14
Raivis Razgalis