2009.gada 6.jūnija Rugāju novada domes vēlēšanas
Atbalstīsim savējos
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Eduards Stalidzāns
2
Ēvalds Stērnieks
3
Žanis Pērkons
4
Jānis Stērninieks
5
Rasma Zuša
6
Anita Gavare
7
Arnis Blūms
8
Lonija Melnace
9
Ilze Burka
10
Arvīds Raciborskis
11
Mārīte Orniņa
12
Pēteris Plušs
13
Anna Zuša