2009.gada 6.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valdis Veips
2
Inese Dombrovska
3
Vera Grigorjeva
4
Daiga Vīlipa
5
Alfons Zaķis
6
Jānis Barans
7
Valts Linde
8
Guntars Vāvers
9
Jaņina Kursiša
10
Arnolds Jātnieks
11
Inga Ūbele
12
Egons Brazauskis
13
Mirdza Lazda
14
Raimonda Ribikauska
15
Guntis Macpans
16
Māris Šarķis
17
Didzis Bonāts
18
Ineta Dūna