2009.gada 6.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Alvis Feldmanis
2
Juris Landorfs
3
Rudīte Čakāne
4
Valērijs Gabrāns
5
Malda Ignatjeva
6
Valdis Arcimovičs
7
Vladimirs Korņenkovs
8
Valdis Ūbelis
9
Lilija Bula
10
Andris Čepuks
11
Iveta Kubliņa
12
Jānis Kalniņš
13
Zintis Alksnis
14
Dainis Vanags
15
Raitis Ignatjevs
16
Māris Kaktiņš
17
Aivars Duklavs
18
Egons Purens
19
Ina Filipoviča
20
Aivars Upenieks