2009.gada 6.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Āboliņš
2
Vera Purmale
3
Aivis Kārkliņš
4
Ligita Būmeistare
5
Iveta Kvedare
6
Mārcis Cielavs
7
Ina Nikolajeva
8
Gunta Čepuka
9
Ieva Litiņa
10
Tija Milgrāve
11
Igors Zāle
12
Ģirts Sparinskis
13
Inga Bērziņa
14
Sarmīte Jankovska
15
Dainis Druseiks
16
Ilona Virza-Zariņa
17
Juris Cielavs
18
Māra Brokovska
19
Ineta Joča
20
Mārīte Ķikure