2009.gada 6.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uģis Zeltiņš
2
Jānis Feldmanis
3
Uģis Saukums
4
Raimonds Žabovs
5
Ģirts Bernauts
6
Mārtiņš Cimermanis
7
Eleonora Maisaka
8
Baiba Tormane
9
Andris Juškevics
10
Agra Ķēniņa
11
Daina Kadiševska
12
Uvis Slakteris
13
Gunita Indriksone
14
Aivars Zeltiņš
15
Sarmīte Ulnicāne
16
Pēteris Lambergs
17
Anda Jākobsone
18
Andrejs Podnieks
19
Jānis Esta
20
Ināra Dalbiņa