2009.gada 6.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ina Grasmane
2
Jānis Zeltiņš
3
Jānis Dūmiņš
4
Aija Ušerovska
5
Kitija Vīgupa
6
Ieva Tarvida
7
Jānis Straģis
8
Oskars Stūris
9
Lilita Seržāne
10
Elīna Millere
11
Normunds Tirols
12
Māra Filipoviča
13
Jānis Bukšs
14
Marita Rence
15
Kaspars Ūss