2009.gada 6.jūnija Iecavas novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Astrīda Vītola
2
Agnese Hauka
3
Reno Potašs
4
Velta Puža
5
Līga Stūre
6
Ruta Āboliņa
7
Kristīne Pauloviča
8
Antra Leice
9
Laija Riekstiņa
10
Vilnis Gailums
11
Zigmārs Meļķis
12
Biruta Vītoliņa
13
Žanna Trihonova
14
Vilnis Goldmanis
15
Beāta Mīlgrāve