2009.gada 6.jūnija Iecavas novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sergejs Mašiņenkovs
2
Vēsma Balode
3
Mihails Haļitovs
4
Irēna Indāne
5
Juris Jašuks
6
Inta Krastiņa
7
Jevgēnijs Gedertsons
8
Jūlija Rakovska
9
Tatjana Martiņenko
10
Eduards Šamarovs
11
Imants Zīverts
12
Tatjana Kapusto
13
Ilze Vaičekone
14
Inese Puriņa