2009.gada 6.jūnija Iecavas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arnis Grundmanis
2
Andis Kaspars
3
Ginta Goldmane
4
Edvīns Circenis
5
Irīna Freimane
6
Konrads Salietis
7
Karīna Līvmane
8
Laine Baha
9
Dzintars Zaumanis
10
Sanda Osemļjaka
11
Armands Andersons
12
Juris Lapkovskis
13
Andris Teilans
14
Inga Dreimane
15
Aigars Skrastiņš
16
Ginta Orinska
17
Jānis Pārums
18
Bruno Bahs