2009.gada 6.jūnija Iecavas novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(5) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dzintra Kožujeva
2
Raitis Baltvilks
3
Anda Eniņa
4
Uģis Antonovičs
5
Aiva Mengote