2009.gada 6.jūnija Iecavas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(1) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aigars Luntēns