2009.gada 6.jūnija Rundāles novada domes vēlēšanas
CILVĒKIEM UN ZEMEI
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Okmanis
2
Genovefa Lapsa
3
Nauris Brūvelis
4
Inta Klīve
5
Aldis Smilga
6
Zinta Baltiņa
7
Marija Teišerska
8
Aivars Ilgavīžs
9
Gunta Novika
10
Anda Liškauska
11
Vēsma Veģere
12
Inese Ceplīte
13
Jānis Beķeris
14
Dzintars Mackevičs
15
Jānis Ercens