2009.gada 6.jūnija Rundāles novada domes vēlēšanas
Mēs savam novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aija Udalova
2
Artis Kamols
3
Raivils Ripa
4
Maiga Smilga
5
Agrita Jeršova
6
Jānis Kļaviņš
7
Inga Biļeviča
8
Daiga Šimkevica
9
Iveta Burkāne
10
Dace Sporāne
11
Jānis Šulcs
12
Vitālijs Bļinkovs
13
Laima Artimoviča
14
Guntis Sīmanis
15
Gunta Šurna
16
Vismants Šulcs