2009.gada 6.jūnija Rundāles novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Renāte Klīve
2
Jānis Egliņš
3
Elita Armane
4
Madara Augstkalne
5
Andis Ģirupnieks
6
Diāna Popova
7
Lauris Rjabcevs
8
Igors Trošins
9
Vita Šulca