2009.gada 6.jūnija Rundāles novada domes vēlēšanas
Vienoti novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sandra Paegle
2
Līga Truntika
3
Raitis Mackevičs
4
Uldis Pakšiņš
5
Antra Liepa
6
Uldis Kreigers
7
Jānis Kukuts
8
Vita Reinfelde
9
Līga Jonase
10
Mariss Klipsons
11
Artis Jutus
12
Kaspars Mičs
13
Modris Pīpiņš