2009.gada 6.jūnija Vecumnieku novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Česlavs Batņa
2
Jānis Kovals
3
Anda Kuzma
4
Olga Černišova
5
Kristaps Sprūds
6
Česlavs Miklaševičs
7
Jānis Kalniņš
8
Zigmārs Eriņš
9
Ziedonis Jankužs
10
Elmārs Jukonis
11
Arta Manuša
12
Dagmāra Venclova
13
Renārs Manuilovs
14
Jānis Bračka
15
Edgars Bričs
16
Svetlana Drezova
17
Andrejs Līdaks