2009.gada 6.jūnija Vecumnieku novada domes vēlēšanas
Partija "Tēvzemes nacionālo spēku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Lisovskis
2
Jānis Klāviņš
3
Zinta Kalniņa
4
Arvo Karelsons
5
Valdis Rusiņš
6
Normunds Sakalovskis
7
Pēteris Liopa
8
Jānis Leitāns
9
Sanita Klauģe
10
Aija Cirša
11
Andris Ķēniņš
12
Arvīds Sils
13
Andis Didrihsons
14
Ainis Rušmanis
15
Uldis Mantons
16
Silva Bērenfelde
17
Voldemārs Šņoriņš
18
Svetlana Štrobindere