2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Sekste
2
Aivars Zvirbulis
3
Inese Menģele
4
Vaira Zauere
5
Dina Dombrovska
6
Āris Kazerovskis
7
Leonīds Trofimovs
8
Sarma Markusa
9
Ragnars Kaltenieks
10
Aelita Runce
11
Arnis Zvaigzne
12
Egons Garklāvs
13
Andris Kuzņecovs
14
Ilgvars Cinis
15
Solvita Krastiņa
16
Ieva Meiere
17
Iveta Freivalde
18
Sanita Bērziņa