2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Diāna Rudzīte
2
Raimonds Caune
3
Ieva Birkenberga
4
Aivars Malnačs
5
Sandra Jezarovska
6
Agrita Briede
7
Ingūna Vāvere
8
Brigita Nagle
9
Dace Dāve
10
Roberts Reinsons