2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Elita Eglīte
2
Māris Timermanis
3
Arnis Lemešonoks
4
Anda Lukstiņa
5
Raivis Zvaigzne
6
Laila Puncule
7
Sarmīte Sviderska
8
Pēteris Sockis
9
Andris Jansons
10
Valda Miķelsone
11
Līvija Barānova
12
Modris Veitners
13
Ingrīda Lāce
14
Jānis Sproģis
15
Tālis Šelengovs
16
Romāns Līmanis
17
Sandris Pavārs
18
Leons Valdmanis