2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valdis Lācis
2
Juris Suseklis
3
Zita Ščeglova
4
Mārtiņš Andris Cīrulis
5
Ilona Andrēviča
6
Uldis Bērziņš
7
Edvīns Zītars
8
Agris Gludiņš
9
Lija Janševska
10
Uldis Konovalovs
11
Valda Oboznaja
12
Aldonis Rutkovskis
13
Harijs Leimanis
14
Pēteris Birkenfelds
15
Mārīte Leopolde
16
Sandra Miezīte
17
Juris Stokmanis-Blaus
18
Guntis Pablaks