2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māra Ontužāne
2
Jānis Vībants
3
Ženija Larka
4
Inese Ināra Ziņģīte
5
Ainars Jansons
6
Viktors Jonins
7
Marina Daine
8
Elmārs Priede
9
Baiba Jukņeviča
10
Krists Klāmanis
11
Dzintra Drande
12
Gaida Ausma Gulbe
13
Aivars Gulbis
14
Ingus Rozītis
15
Modra Pavāre
16
Guntars Zeile
17
Inguna Stepanova
18
Valdis Zariņš