2009.gada 6.jūnija Amatas novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Laura Apsīte
2
Aigars Meidrops
3
Biruta Bergmane
4
Madara Picka
5
Edgars Mednis
6
Juris Apinis
7
Dainis Ozoliņš
8
Inta Burga
9
Rasma Inta Vitenburga