2009.gada 6.jūnija Daugavpils novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Janīna Jalinska
2
Jānis Belkovskis
3
Vasilisa Pudovkina
4
Aleksandrs Papsujevičs
5
Leonards Tenis
6
Aivars Rasčevskis
7
Aleksandrs Sibircevs
8
Regīna Tamane
9
Inta Valdone
10
Andrejs Bruns
11
Janīna Rubkova
12
Valērijs Mihejevs
13
Anna Lazdāne
14
Valērijs Smarguns
15
Iveta Guģe
16
Ināra Karņicka
17
Lūcija Voitkeviča
18
Vija Sivačova
19
Staņislavs Soms
20
Jānis Kudiņš