2009.gada 6.jūnija Daugavpils novada domes vēlēšanas
"Latgales tauta"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Antoņina Redkova
2
Romualds Skudra
3
Mečislavs Vēveris
4
Antonijs Rogoļevs
5
Olga Pastejeva
6
Jevgeņijs Nikolajevs
7
Aleksejs Semjonovs
8
Inguna Kudiņa
9
Sergejs Ivanovs
10
Mihails Lapkovskis
11
Svetlana Kampāne
12
Valentīna Beresņeva
13
Jeļena Šafronoviča
14
Jānis Poretis
15
Staņislavs Melnis
16
Žanna Fjodorova
17
Svetlana Naļivanaja
18
Antons Šeškens
19
Inesa Dudarenoka
20
Ivans Saulevičs