2009.gada 6.jūnija Daugavpils novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Livčāns
2
Staņislavs Jankelāns
3
Valdis Grebežs
4
Viktors Voino
5
Paulis Lubgans
6
Daiga Cvečkovska
7
Nataļja Škutāne
8
Arnolds Rimšāns
9
Edgars Kucins
10
Sergejs Lukovskis
11
Aļona Annišineca
12
Konstantīns Paļunis
13
Evita Kusiņa-Koļesņika
14
Svetlana Trofimova
15
Valentīna Jaščenkova
16
Tatjana Girja
17
Lolita Kozlovska
18
Anatolijs Maždžulis
19
Inna Dubovska
20
Ēriks Kokins