2009.gada 6.jūnija Daugavpils novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aldis Cimoška
2
Ēriks Skurjats
3
Juris Bleidelis
4
Elita Skrupska
5
Inese Bērziņa
6
Ingrīda Litiņa
7
Ināra Aļeksejeva
8
Inita Ivdra
9
Gaļina Kondratenkova
10
Anna Kuņko
11
Marija Vansoviča
12
Modris Blūmentāls
13
Dmitrijs Petrovs
14
Spartaks Saharovs
15
Olga Goršantova
16
Igors Švilpe
17
Jeļena Potrjasova
18
Ivans Šļapkins-Šļapkovs
19
Staņislavs Gabrens
20
Roberts Bārzdiņš