2009.gada 6.jūnija Daugavpils novada domes vēlēšanas
"Jaunlatvija''
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aleksandrs Linkevičs
2
Roberts Kudiņš
3
Mareks Svenčs
4
Tatjana Judajeva
5
Oskars Škapars
6
Aleksandrs Leits
7
Anna Botore
8
Aleksandrs Voitkevičs