2009.gada 6.jūnija Ilūkstes novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ainārs Astičs
2
Jānis Puriņš
3
Staņislavs Mežnieks
4
Vitālijs Grancovskis
5
Valdis Silapēters
6
Ainārs Jasevičs
7
Gunta Semjonova
8
Andrejs Saušs
9
Aija Valpētere
10
Iveta Ušacka
11
Iveta Plone
12
Viktors Jasiņavičs
13
Andris Lapeško
14
Eduards Lihoveckis
15
Valdis Jakubāns