2009.gada 6.jūnija Ilūkstes novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(6) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Novickis
2
Staņislavs Skridla
3
Olga Krasovska
4
Ēriks Apelis
5
Ivars Pavlovskis
6
Eduards Pankovs