2009.gada 6.jūnija Ilūkstes novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Stefans Rāzna
2
Artūrs Bogdanovičs
3
Aldis Čamāns
4
Maigurs Krievāns
5
Jānis Krievāns
6
Līga Kūliņa
7
Vitolds Kveders
8
Lenvija Rāzna
9
Pjotrs Rončs
10
Imants Rubļevskis
11
Inga Strode
12
Ingūna Svarāne
13
Amanda Upīte
14
Inese Vuškāne
15
Maija Žigajeva