2009.gada 6.jūnija Dobeles novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Elksnītis
2
Guntis Safranovičs
3
Mārīte Zvejniece
4
Irēna Zaķe
5
Zeltīte Zaļaiskalna
6
Raitis Čivčs-Vaivads
7
Līga Stepiņa
8
Irēna Eidmane
9
Aļģerds Antanovičs
10
Baiba Lucaua
11
Mārīte Kreitenberga
12
Daiga Millere
13
Normunds Agrums
14
Ilona Stanga
15
Dace Blūma
16
Elga Gintere
17
Eduards Bērziņš
18
Lāsma Krama
19
Ruta Igovena
20
Indulis Kārkliņš