2009.gada 6.jūnija Dobeles novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viesturs Reinfelds
2
Edgars Laimiņš
3
Kaspars Ļaksa
4
Andris Ansons
5
Māris Leimanis
6
Inese Didže
7
Inga Stabulniece
8
Ivars Cimermanis
9
Valerijs Mihailovs
10
Zinaida Pravdiveca
11
Artūrs Ļaksa
12
Aivars Ermanis
13
Jānis Fogels
14
Anita Riekstiņa
15
Vidmants Gelžinis
16
Voldemārs Babris
17
Dainis Rags
18
Imants Spruģis
19
Beata Limanāne
20
Raimonds Sīpols