2009.gada 6.jūnija Dobeles novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrejs Spridzāns
2
Viktors Eihmanis
3
Jānis Īle
4
Edīte Kaufmane
5
Aldis Cīrulis
6
Aija Eidinta
7
Ivars Brikmanis
8
Guntis Šmīdlers
9
Laimdots Šmēmanis
10
Gatis Miezītis
11
Sarmīte Dude
12
Māra Pole
13
Jānis Kukša
14
Dace Škorņika
15
Ritvars Šķērsts
16
Ivars Zariņš
17
Anita Kuzmicka
18
Lelde Roze
19
Ziedonis Bergs
20
Agita Jansone