2009.gada 6.jūnija Dobeles novada domes vēlēšanas
Sociālā Taisnīguma partija
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(6) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Astrīda Mūrniece
2
Rita Asmusa
3
Rudīte Grinberga
4
Indra Ozoliņa
5
Anžella Pūcēna
6
Ivans Juhimenko