2009.gada 6.jūnija Auces novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Šulgins
2
Ivars Gorskis
3
Māris Eihmanis
4
Valerijs Hišovs
5
Inese Novika
6
Vaļus Kauņeckis
7
Sergejs Repņikovs
8
Oskars Lindermanis
9
Ivars Blūms
10
Silva Latiša
11
Laila Jauce
12
Indra Eihvalde
13
Raitis Junkers
14
Larisa Mandeiķe
15
Inga Fišere