2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
Tērvetes novadam būt
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Ramons
2
Inita Roze
3
Aldis Tisenkopfs
4
Maija Klāsupa
5
Jānis Melderis
6
Austra Podniece
7
Jānis Kravčenko
8
Anita Lešinska
9
Nauris Dombrovskis
10
Inese Baroniņa
11
Guntis Dude
12
Inta Zariņa
13
Gunārs Grickevičs
14
Astrīda Gerharde
15
Vilnis Buls