2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
Vienoti novadā
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edvīns Upītis
2
Jeļena Belova
3
Aivars Valdiņš
4
Maija Bērziņa
5
Normunds Namnieks
6
Andrejs Eglis
7
Indriķis Vēveris
8
Ināra Ozoliņa
9
Miķelis Gediņš
10
Jānis Straksis
11
Sandra Geislere
12
Velta Deņisova
13
Inita Gaņģe
14
Modris Vilsons