2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
Nākotnes vārdā
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Normunds Narvaišs
2
Daina Strapcāne
3
Anita Kalaža
4
Daina Kaufmane
5
Jānis Antons
6
Daiga Freidenfelde
7
Jana Jansone
8
Dace Vācere
9
Inese Deņisova
10
Gaida Turka
11
Ērika Mazure
12
Gatis Grants
13
Elmārs Antons