2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
"Bukaiši"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(5) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inese Blūma
2
Regīna Aleksejenko
3
Edvīns Beržinskis
4
Elmārs Jekševics
5
Rita Segliņa