2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
"Jaunlatvija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anitra Skalbiņa
2
Ulla Kavicka
3
Sandra Latiša
4
Marita Milta
5
Lilita Klova
6
Inese Vedļa
7
Juris Legzdiņš
8
Rasma Rapa
9
Mairita Ulanova
10
Dzintra Sirsone
11
Raivo Zalcmanis
12
Aivars Lacbergs