2009.gada 6.jūnija Ozolnieku novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība", "Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Ainārs
2
Guntis Rozītis
3
Jānis Vīgants
4
Maruta Seržāne
5
Alfrēds Puriņš
6
Zeltīte Skrabe
7
Ilgvars Lecis
8
Dina Štelmahere
9
Jānis Valerts
10
Pēteris Veļeckis
11
Aija Ziemeļniece
12
Inese Kuniga
13
Anda Silgaile
14
Rita Barona
15
Jānis Ziemelis
16
Jānis Počs
17
Ņina Freiberga-Ņitavska
18
Solvita Saukuma-Kaša