2009.gada 6.jūnija Ozolnieku novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anita Bībere
2
Andris Ekmanis
3
Edgars Balodis
4
Inga Bērziņa
5
Dina Tauriņa
6
Dace Cabe
7
Guntars Skrabis
8
Valdis Pavlovskis
9
Andris Gailis
10
Jānis Vilks
11
Diāna Pavlovska
12
Oskars Otgons
13
Juris Strēlnieks
14
Madars Grasmanis
15
Ainars Kozlovs
16
Edgars Barausks