2009.gada 6.jūnija Ozolnieku novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dzintars Lagzdiņš
2
Arnis Sinkevičs
3
Irina Strumpe
4
Edgars Valerts
5
Aldis Bērziņš
6
Voldemārs Tūcis
7
Ilze Ungure
8
Normunds Sergejevs
9
Inta Balcere
10
Aivars Liepiņš
11
Jānis Teteris
12
Līvija Zelma Liepiņa
13
Jānis Rimeicāns