2009.gada 6.jūnija Ozolnieku novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Rasma Skruļa
2
Zigmārs Babčuks
3
Gundars Liepa
4
Imants Stepēns
5
Aija Vērniece
6
Jānis Golubevs
7
Igors Baimanovs
8
Irēna Rituma
9
Dace Liepiņa
10
Kaspars Siļķe
11
Dmitrijs Kačanovs
12
Aigars Grīnfelds
13
Edgars Buncis
14
Aina Ābola
15
Maija Krīviņa
16
Jānis Leja